Absodry

Produkter som minskar risken för fukt, dålig lukt och mögel.

Från vått till torrt

ABSODRY-sortimentet handlar om ett effektivt sätt att avfukta ett utrymme med olika smarta behållare och särskilda kristaller. Dessa suger upp överskottsfukt från luften som sedermera samlas i de olika behållarna och ser till att minska risken för fukt, dålig lukt och mögel. Sortimentet är till stora delar uppbyggt på refill och därmed ges en möjlighet till återkommande avslut och längre affärsrelationer med era kunder.

 

Torrbollen

Håller fukten på rätt nivå

Absodry tar effektivt bort överskottsfukt i utrymmet den står i. När en bra fuktighetsnivå uppnåtts avstannar processen och sedan hålls den nivån stabil.

Torrbollen

Minskar risken för mögel

Mögel är ofta bidragande till allergiska problem. Då Absodry tar bort överskottsfukt minskar risken för mögel i utrymmet den står i.

Torrbollen

Tar bort dålig lukt

Fukt är en bärare av dålig lukt. Så med hjälp av Absodry minskar även lukten och utrymmet känns fräschare.