IS-FRITT

Marknadsledande produkter inom issmältning.

IS-FRITT - Lätt och praktiskt

IS-FRITT är marknadsledande när det gäller halkskydd. Det granulerade kalciumkloridet och den medföljande ströaren i form av spade eller direkt i kapsylen gör det lätt och användarvänligt. IS-FRITT verkar mycket snabbt och är perfekt att använda på utsatta ställen som t.ex. trappor, entréer, garageuppfarter och trottoarer. Kan även spridas i förebyggande syfte.

Den runda formen hos IS-FRITT gör att det snabbt borrar ner sig i isen, drar till sig fukt och omvandlar detta till vätska. Denna vätska sänker vattnets fryspunkt och smälter all snö och is som den kommer i kontakt med. Denna speciella förmåga skiljer IS-FRITT från de flesta övriga produkter inom issmältning. Processen går snabbt eftersom IS-FRITT avger värme när det löses upp.

IS-FRITT verkar ända ner till -50 grader samt motverkar återfrysning och effekten varar länge. IS-FRITT består av ren kalciumklorid och innehåller inga tillsatser som kan skada djur eller växter. Produkten har ett högt pH-värde på 9,5.

Fungerar även utmärkt för dammbindning av exempelvis vägar, grusgångar och utomhusbanor.

Besök www.isfritt.se för mer information.

Is-Fritt

Drygt att använda, lämnar inga spår och miljövänligt

Krävs mindre mängd vid användning än övriga smältprodukter. Produkten består av ren Kalciumklorid och är skonsamt mot miljön.

Is-Fritt

Snabb effekt och långtidsverkande

Tack vare den runda granulerade formen hos IS-FRITT så borrar den ner sig i isen snabbare än vanligt vägsalt på flinga.

Is-Fritt

Ströare för enkel användning

I varje IS-FRITT produkt, ingår det en ströare som fördelar produkt jämnt över ytan. Antingen som spade eller i kapsylen.