Isfritt®

Marknadsledande produkter inom issmältning.

Isfritt - Lätt och praktiskt

Isfritt

Isfritt är marknadens ledande medel mot halkskydd. Det granulerade kalciumkloridet och den medföljande ströaren gör det lätt och användarvänligt. Isfritt verkar mycket snabbt och är perfekt att använda på utsatta ställen som t.ex. trappor, entréer, garageuppfarter och trottoarer. Kan även spridas i förebyggande syfte.

Den runda formen hos Isfritt gör att det snabbt borrar ner sig i isen och drar till sig fukt och omvandlar detta till vätska. Denna vätska sänker vattnets fryspunkt och smälter all snö och is den kommer i kontakt med. Denna speciella förmåga skiljer Isfritt från de flesta övriga produkter inom issmältning. Processen går snabbt eftersom Isfritt utvecklar värme när det löses upp.

Isfritt verkar enda ner till -50 grader samt motverkar återfrysning och effekten varar länge. Isfritt består av ren kalciumklorid och innehåller inga tillsatser som kan skada djur eller växter. Isfritt har ett högt pH-värde på 9,5.

Isfritt fungerar även utmärkt för dammbindning, exempelvis vägar, grusgångar och utomhusbanor.

Besök www.isfritt.se för mer information.

Is-Fritt

Drygt att använda, lämnar inga spår och miljövänligt

Krävs mindre mängd vid användning än övriga smältprodukter. Produkten består av ren Kalciumklorid och är skonsamt mot miljön.

Is-Fritt

Snabb effekt och långtidsverkande

Tack vare den runda granulerade formen hos ISFRITT så borrar den ner sig i isen snabbare än vanligt vägsalt på flinga.

Is-Fritt

Ströare för enkel användning

I varje ISFRITT-produkt, ingår det en ströare som fördelar produkt jämnt över ytan.