Sharkbite Waterline Cleaner 5000ml

Info

Sharkbite Waterline Cleaner biter överraskande snabbt och effektivt på hårt sittande smuts och missfärgningar på skrov, drev, fribord och däck. Waterline cleaner har sedan länge använts för professionell båt- och fartygsrengöring inom varvs- och offshoreindustrin. Den tar effektivt bort den gul-bruna beläggningen vid vattenlinjen och skrovsidan samt runt avgasutsläpp och fläckar på och runt beslag. Gammal teak blir som ny, och smutsig aluminium blir skinande ren. Drev, propellrar och trimplan blir också lätta att rengöra med Sharkbite Waterline Cleaner.

Användning

Lika tuff som Sharkbite Waterline Cleaner är mot smuts och missfärgningar, lika skonsam är den mot bottenfärg, lackade ytor, vax och miljö. Spraya på, vänta någon minut, skölj sedan noggrant av med vatten. Du riktigt ser hur smutsen och missfärgningen rinner av och båten blir som ny igen. Sharkbite Waterline Cleaner är dessutom biologiskt nedbrytbar.

Tips:

För bästa resultat rekommenderar vi att du läser våra tips nedan innan du börjar använda medlet.

Vid användning på metall
Vid användning på vissa typer av metaller kan man behöva späda med vatten. Skölj därför alltid noggrant med vatten för att undvika frätskador och korrosion på metaller. Sharkbite är ett mycket potent medel. Var därför noga med att testa på en liten yta först så ser du vad som händer och slipper bli överraskad. Använder du Sharkbite Waterline Cleaner kan det ibland uppfattas som en missfärgning eller en flammig yta på vissa typer av metall. Notera att en långvarig exponering i vatten eller på land där metallen utsätts för havs-, insjö- eller förorenat/surt regnvatten ger ungefär samma typ av ytskikt.

Varm arbetstemperatur är lika med snabbare rengöring
Sharkbite biter alltid fort och effektivt. All rengöring med Sharkbite går snabbt, och det går ännu snabbare i en varmare arbetstemperatur. Ju varmare temperatur, desto fortare går det, och då gäller det att hinna skölja av med vatten så fort det är klart. Prova därför på en liten yta först. Avgör därefter om du skall ta en bit i taget, eller hela båten på en gång. Är du nöjd är det bara att köra. Är du inte nöjd med resultatet så kan det bero på temperaturen. Att det är för kallt helt enkelt. Ju kallare, desto mer tid krävs för en rengöring av vattenlinjen. Du kan då behöva låta medlet ligga på några extra minuter.

Skölj ordentligt
Du kan vara trygg med Sharkbite så länge du sköljer bort medlet med vatten när du är klar. Var noggrann, så att det inte blir kvar rester och ”biter” på skrovet/metallen/plasten/gummit/PVCt en längre tid, t.ex. över vintern.

Arbeta metodiskt
Spraya på ett område/en yta i taget och skölj av med vatten efter hand.

Observera
Sharkbite Waterline Cleaner får ej förvaras under 10°C.

Se våra filmer på hur du använder Sharkbite Waterline Cleaner här

Fakta

  • Art. Nr: 8302
  • Storlek: 5000 ml (5 L)
  • Vikt: 6000 gram
  • I förpackningen: Dunk
  • Viktigt: Får ej förvaras under +10°C.
  • EAN: 7350000850031