Rättigheter

Upphovsrätt

Innehållet på webbplatsen är skyddat av upphovsrätt och inkluderar utan begränsning alla dokument, filer, texter, bilder, grafik, enheter, ljud, audiovisuella element. Upphovsrätten tillhör Everbrand Sweden och skyddas av svenska och internationella upphovsrättslagar. (Alla rättigheter förbehållna) Förutom vad som anges nedan får webbplatsen eller någon del därav inte reproduceras, kopieras, överföras, distribueras, lagras eller på annat sätt utnyttjas för kommersiella ändamål utan föregående skriftligt tillstånd från Everbrand Sweden. Ingen länk till webbplatsen får finnas med på någon annan webbplats utan Everbrand Swedens skriftliga tillstånd. Ändring av innehållet på denna webbplats är uttryckligen förbjuden. Du kan se, skriva ut och kopiera alla dokument som publiceras på denna webbplats för personligt och icke-kommersiellt bruk, förutsatt att alla sådana kopior och utskrifter behåller upphovsrätt och andra äganderättsmeddelanden. Du får använda informationen på denna webbplats endast i informationssyfte, förutsatt att källan till informationen anges. Du kan kopiera och skriva ut pressmeddelanden och andra dokument som klassificeras som offentliga. Informationen får inte ändras och får endast användas på ett sätt som inte skadar Everbrand Swedens rykte. Webbplatsen kan innehålla bilder som är upphovsrättsskyddade av tredje part.

Varumärke

Ett varumärke består av ett ord, logotyp, slogan, färg eller form som identifierar och särskiljer ursprunget till en produkt eller tjänst. Alla varumärken som ägs av Everbrand Sverige är viktiga och värdefulla tillgångar för företaget. Om inget annat anges på denna webbplats ägs alla varumärken och företagslogotyper av Everbrand Sweden och är skyddade av immateriella rättigheter enligt nationell lag. Varumärken och företagslogotyper som ägs av Everbrand Sweden får inte användas i något sammanhang utan skriftligt tillstånd från Everbrand Sweden.

Mönsterskydd / Patent

Everbrand Sweden har ett stort antal applicerade designskydd för de flesta Everbrand Sweden-märkta produkter över hela världen.