Torrbollen – Frågor och svar

Torrbollen Nedan hittar du några vanliga frågor och svar. Har du andra frågor så är du välkommen att höra av dig till oss på hello@everbrandsweden.com så återkommer vi så snart vi kan.

Frågor rörande Torrbollen Original Fuktslukare

Var häller man vätskan vid byte av refill?
Häll vätskan i avloppet. Detta utgör ingen miljörisk. Undvik helst vätskekontakt med metall eftersom det finns risk för rostbildning om det inte sköljs av.

Hur länge räcker Torrbollen Original fuktslukare?
Det är helt beroende av hur fuktigt det är och hur stor din refillpåse är. Generellt kan man säga att en refillpåse á 450 gram räcker i 1-3 månader i ett utrymme på 12-14m². Detta kan variera beroende på vilken storlek på fuktslukaren du använder, placering samt utrymmets yta och area.

Vad gör man om man spiller ut Torrbollens Originals vätska på till exempel golv eller mattor?
Torkar upp och tvättar av med ljummet vatten. Upprepar vid behov.

Hur fungerar Torrbollen Original när det är minusgrader?
Torrbollen fuktslukare fungerar ända ner till 0°C men vid minusgrader upphör funktionen eftersom ingen fukt finns. När det blir plusgrader igen börjar Torrbollen återigen om att sluka fukt.

Hur kommer det sig att fiberdukspåsen ibland blir hård?
När flingorna i fiberdukspåsen väl har mättats med vatten och fukten i ett utrymme upphör, stelnar och torkar de ihop och påsen blir hård. När sedan fukten kommer tillbaka sätter processen i gång igen och flingorna förvandlas till vätska och rinner ner i behållaren. Du behöver alltså inte slänga din påse om innehållet i den stelnat.

Vad händer om jag får innehållet i Torrbollen på min hud eller i mina ögon?
Produkten innehåller Kalciumklorid 75-99%. CAS 10043-52-4, EG nr. 233-140-8. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Vid kontakt med ögonen skölj med rikligt med vatten i flera minuter. Sök läkarhjälp.